YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Sirküler Tasarruf Sahiplerine Satış Fon Kullanım Raporu Raporlar Kurumsal Yönetim İlkeleri Taslak İzahname 2020 Sermaye Arttırımı Fon Raporu Özel Durum Açıklamaları Periyodik Mali Tablo Bağımsız Denetim Raporu Esas Sözleşme İzahname Genel Kurul Kararları Faaliyet Raporları

Fon Kullanım Raporu

2013 Sermaye Artışı Fon KullanımTıklayınız.

2016 Fon Kullanım Raporu için Tıklayınız

Fon Kullanım Raporu | Balatacılar - Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.