YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Sirküler Tasarruf Sahiplerine Satış Fon Kullanım Raporu Raporlar Kurumsal Yönetim İlkeleri Taslak İzahname 2015 Sermaye Arttırımı Fon Raporu Özel Durum Açıklamaları Periyodik Mali Tablo Bağımsız Denetim Raporu Esas Sözleşme İzahname Genel Kurul Kararları Faaliyet Raporları

Özel Durum Açıklamaları

2014 Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları | Balatacılar - Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.