YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

İhraç Belgesi Sirküler Tasarruf Sahiplerine Satış Fon Kullanım Raporu Değerleme Raporları Kurumsal Yönetim İlkeleri Taslak İzahname Sermaye Arttırımı Fon Raporu Özel Durum Açıklamaları Periyodik Mali Tablo Bağımsız Denetim Raporu Esas Sözleşme İzahname Genel Kurul Kararları Faaliyet Raporları

Mali Tablolar

• 31.03.2024 I.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
• 2023 Yıl Sonu Kurumlar Vergisi Beyannamesi
• KAP 31.12.2021 GELİR TABLOSU
• 2022 Yıl Sonu Kurumlar Vergisi Beyannamesi
• KAP 30.09.2021 GELİR TABLOSU
• KAP 30.06.2021 GELİR TABLOSU
• 31.03.2021 Gelir Tablosu
• 31.12.2020 KAP Gelir Tablosu
• 30-06-2020 KAP Gelir Tablosu
• 31.03.2020 Gelir Tablosu
• 01.01.2020 - 30.09.2020 Gelir Tablosu
• 31.12.2019 Gelir Tablosu
• 30.09.2019 GELİR TABLOSU
• 30 Haziran 2019 KAP Gelir Tablosu
• 31.03.2019 GELİR TABLOSU
• 31.12.2018 GELİR TABLOSU
• 30.09.2018 GELİR TABLOSU
• 30.06.2018 GELİR TABLOSU
• 31.03.2018 GELİR TABLOSU
• 31.12.2017 Gelir Tablosu
• 30.09.2017 Gelir Tablosu
• 30 Haziran 2017 Finansal Tablolar
• 30.06.017 Gelir Tablosu
• 31.03.2017 Gelir Tablosu
• 31 Aralık 2016 Gelir Tablosu
• Eylül 2016 Geçici Vergi
• 30 Haziran 2016 Gelir Tablosu
• 31 Mart 2016 Gelir Tablosu
• 1 OCAK – 30 HAZİRAN 2016 Dipnotlar
• 31 Aralık 2015 Gelir Tablosu
• 30 Eylül 2015 Gelir Tablosu
• 31.12.2014 GELİR TABLOSU
• 30.09.2014 GELİR TABLOSU
• 30.06.2014 DİPNOTLAR
• 30.06.2014 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABL.KONSOLİDE
• 30.06.2014 NAKİT AKIŞ TABLOSU (KONSOLİDE)
• 30.06.2014 GELİR TABLOSU (VUK)
• 30.06.2014 GELİR TABLOSU (TMS) KONSOLİDE
• 30.06.2014 BİLANÇO (TMS) KONSOLİDE
• 30.06.2013 Dipnotlar
• 30.06.2013 Finansal Tablolar
Mali Tablolar | Balatacılar - Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.